Ця згода є юридично обов’язковою угодою.

Я, Реєструючись на Інтернет сайті бігової спільноти #Побігли в базі даних, надаю свою згоду, на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) моїх персональних даних Володільцю бази бігової спільноти #Побігли, та доручаю Володільцю в разі господарської необхідності повністю або частково опублікувати мої дані, відповідно до діючого регламенту і умов використання Інтернет порталу Володільця

Надаючи дану згоду, я підтверджую, що беру на себе відповідальність за точність та достовірність моїх персональних даних, вказаних при реєстрації, їх своєчасне оновлення, а також зобов’язуюсь дотримуватись та виконувати законодавство України в сфері захисту персональних даних.

Я підтверджую, що ознайомлений та згоден з тим, що:

Мета обробки

Метою обробки персональних даних є ідентифікація суб’єкта персональних даних, як члена бігової спільноти #Побігли та учасника Challenge .

Обробка персональних даних

Інформація в базі даних бігової спільноти #Побігли  обробляється у суворій відповідності до законодавства України щодо захисту персональних даних.

Строк обробки персональних даних

Персональні дані будуть оброблятись тільки на час співпраці з біговою спільнотою #Побігли, після закінчення  відносин персональні дані вважаються такими, для яких закінчився строк зберігання і відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» підлягають знищенню в порядку передбаченому законодавством України щодо захисту персональних даних.

Права суб’єкта персональних даних

Мої права як суб’єкта персональних даних зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Зміст моїх прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мені відомий та зрозумілий.